fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Projekty

Fundacja HEROS to organizacja pozarządowa, zajmująca się aktywizacją społeczno-zawodową osób wykluczonych i dyskryminowanych na rynku pracy, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Oferujemy szereg wszechstronnych form wsparcia, m.in.:

Pośrednictwo pracy
oferty pracy, zatrudnienie


Warsztaty umiejętności psychospołecznych
spotkania grupowe, rozwój kompetencji miękkie,
wymiana doświadczeń uczestników


Psychoterapia
terapia zaburzeń psychicznych, przepracowywanie traum,
zmiana postrzegania i zachowania


Konsultacje psychiatryczne
farmakoterapia, leczenie zaburzeń i chorób psychicznych


Rehabilitacja
przywracanie sprawności fizycznej, zabiegi lecznicze,
podnoszenie komfortu życia


Staże zawodowe
od 3 do 6 miesięcy,
stypendium 1908,75 zł brutto/mc


Kursy i szkolenia zawodowe
od 64 do 120 godzin dydaktycznych, stypendium szkoleniowe 12,73 zł brutto/h


Poradnictwo prawne
wsparcie prawnika, ulgi i świadczenia, uprawnienia ON


Poradnictwo psychologiczne
wsparcie w kryzysie psychicznym,
rozwój umiejętności radzenia sobie z emocjami, samoakceptacja


Doradztwo zawodowe
cel zawodowy, trendy na rynku pracy, edukacja, samorozwój


Zatrudnienie wspomagane – wsparcie trenera pracy
utrzymanie zatrudnienia, relacja pracownik – pracodawca


Kulturoterapia
kontakt z kulturą, kino, teatr, wycieczki, integracja, rekreacja


Wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych
wsparcie w pokonywaniu barier, ułatwianie udziału w projekcie


Wsparcie trenera aktywności
wsparcie w usamodzielnianiu, motywowanie do działania, przeciwdziałanie izolacji


Warsztaty kompetencji cyfrowych
szablony CV, poszukiwanie pracy w Internecie, rynek pracy


Dodatkowe wsparcie dla studentów ostatniego roku studiów wyższych lub podyplomowych bądź absolwentów, którzy ukończyli studia w przeciągu 5 lat


Skorzystanie z powyższych form wsparcia jest możliwe po zakwalifikowaniu się do jednego z projektów realizowanych przez Fundację Heros.

 Osoby, które mogą się zakwalifikować do projektów muszą spełniać następujące kryteria:

  • Posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • Zamieszkiwać na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego,
  • Być w wieku aktywności zawodowej tj. 18 – 64 lata,
  • Pozostawać bez zatrudnienia.

Rodzaj i zakres wsparcia jakim objęty zostaje uczestnik projektu określa Indywidualny Plan Działania opracowany wspólnie z doradcą zawodowym podczas pierwszych spotkań.

Uczestnikom projektów realizowanych przez Fundację Heros przysługuje zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.


 

Współfinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Kurs na niezależność!
Absolwent w drodze do kariery!
Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!
Projekt Pora na pracę!
Droga do samodzielności
Gotowi do pracy

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bez barier zawodowych!
Program aktywizacji społeczno zawodowej Łęczna, Cyców, Milejów
Programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami
Call Now Button