fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie „Pora na pracę!”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Pora na pracę!”
Informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2023 r. Fundacja Heros rozpoczyna realizację projektu pn. „Pora na pracę!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 87 osób niepełnosprawnych spośród 240 beneficjentów ostatecznych zamieszkałych na terenie woj. Lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego poprzez udział w  kompleksowym programie rehabilitacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r.

Projekt skierowany jest do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) , które spełniają następujące warunki:
• pozostają bez zatrudnienia,
• zamieszkują teren województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego,
• są w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:
• indywidualnego poradnictwa zawodowego;
• poradnictwa psychologicznego;
• poradnictwa prawnego;
• pośrednictwa pracy;
• wsparcia trenera pracy;
• warsztatów kariery zawodowej;
• szkoleń zawodowych;
• staży zawodowych.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
Biuro w Lublinie:
tel. 570 122 110
e-mail: praca@fundacjaheros.org
ul. Z. Krasińskiego 2/31  20-709 Lublin (boczna ul. T.Zana).

Oddział świętokrzyski w Kielcach:
ul. Wesoła 51/531, 25-363 Kielce
tel. 539 309 781
e-mail: kielce@fundacjaheros.org

Odział podkarpacki w Rzeszowie:
• ul. Kolejowa 1 lok.1.20 (1 piętro) Galeria Center Park, 35-060 Rzeszów
• tel. 730 567 800
• e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

ZAPRASZAMY!


więcej

 

16 kwietnia 2020
Call Now Button