ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zrealizowane projekty

PROJEKT PT. „ SAMOdzielni”

W okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 Fundacja Heros realizowała projekt pn. „SAMOdzielni”. Celem głównym projektu było zwiększenie samodzielności i…

Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast