fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zrealizowane projekty

„Kierunek samodzielność”

Fundacja Heros zakończyła realizację kolejnego przedsięwzięcia – projektu pn. „Kierunek samodzielność”. W trakcie trwania projektu wsparciem zostały objęte 32 osoby…

PROJEKT PT. „ SAMOdzielni”

W okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 Fundacja Heros realizowała projekt pn. „SAMOdzielni”. Celem głównym projektu było zwiększenie samodzielności i…

Call Now Button