fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Profesjonalne wsparcie

Fundacja Heros w ramach realizowanych projektów zatrudnia specjalistów takich jak:

 • Doradcy zawodowi, którzy w trakcie porad indywidualnych opracowują Indywidualny Plan Działania osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem predyspozycji i kompetencji oraz uwarunkowań zdrowotnych, społecznych oraz ekonomicznych.
 • Pośrednicy pracy, których zadaniem jest udzielanie pomocy beneficjentom ostatecznym Fundacji w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia i utrzymaniu go, zaś pracodawcom
  w znalezieniu odpowiednich pracowników.
 • Trener pracy, który wspiera beneficjentów ostatecznych w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia poprzez umożliwienie im samodzielnego podejmowania decyzji o swoim trybie życia
  i pełnieniu aktywnej roli w społeczeństwie. Osoby z niepełnosprawnościami biorą czynny udział oraz są głównym punktem odniesienia w procesie planowania, oceny i ustalania usług.
 • Prawnik, który w ramach poradnictwa prawnego udziela informacji z zakresu prawa pracy, uprawnień, ulg i świadczeń przysługujących osobom z niepełnosprawnościami.
 • Trenerzy aktywności, których zadaniem jest pokonywanie deficytów, motywowanie do działania, doradzanie i wspieranie w procesie społecznego usamodzielniania się osoby
  z niepełnosprawnością przy coraz bardziej aktywnym jej udziale.
 • Rehabilitanci, którzy podczas zajęć rehabilitacji ruchowej starają się przywrócić maksymalnie możliwą sprawność fizyczną oraz zwiększyć komfort życia beneficjentów ostatecznych.
 • Psycholodzy, którzy podczas indywidualnych spotkań określają poziom gotowości psychofizycznej osób z niepełnosprawnościami oraz motywacji do podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia i udziału w zaplanowanych działaniach.
 • Psychoterapeuta i Psychiatra, którzy pomagają osobom z niepełnosprawnościami lepiej zaadoptować się do życia w społeczeństwie.
Call Now Button