fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Fundacja Heros zaprasza do udziału w projekcie pn. „Czas na działanie”

Informujemy, że od 01 stycznia 2017 r. do 31 marca 2019 r. Fundacja Heros rozpoczyna realizację projektu pn. „Czas na działanie” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez udział kompleksowym programie aktywizacji zawodowej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2019 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego,
 • w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
 • wykazujące odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do aktywizacji zawodowej.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • poradnictwa prawnego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • staży zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • Biuro projektu w Lublinie – woj.lubelskie:
 • ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin (boczna ul. T. Zana)
 • tel. 570 122 110
 • e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • Oddział świętokrzyski:
 • ul. Wesoła 51/226, 25-363 Kielce
 • tel. 539 309 781
 • e-mail: kielce@fundacjaheros.org
 • Oddział podkarpacki:
 • ul. Słowackiego 24/71, 35 – 060 Rzeszów
 • tel. 730 567 800
 • e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

ZAPRASZAMY!

REGULAMIN W FORMACIE PDF DO POBRANIA

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W FORMACIE PDF DO POBRANIA

logo PEFRON

1 stycznia 2017
Call Now Button