fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Wyjście do Muzeum Wsi Lubelskiej

Dnia 24 lipca 2022r. Beneficjenci projektu pn. „Droga do samodzielności II” oraz „Kierunek samodzielność II” współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach kulturoterapii uczestniczyli w zwiedzaniu Muzeum Wsi Lubelskiej. Wyjście zostało zorganizowane w ramach aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej umożliwiło Beneficjentom poznanie kulturowej różnorodności województwa. Bogactwo architektury i zgromadzonych eksponatów, które odzwierciedla zwyczaje, obrzędy, i codzienną pracę ludzi minionej epoki skłoniło do refleksji na temat ubiegłych lat.

Ekspozycja muzealna jest podzielona na części, które odzwierciedlają zróżnicowanie krajobrazowe i etnograficzne. Beneficjenci zapoznali się  z życiem dawnej wsi odwiedzając Wyżynę Lubelską i Roztocze. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć tam zabytkową cerkiew greckokatolicką z Tarnoszyna. W sektorze dworskim Beneficjenci zwiedzali XVIII-wieczny dwór z Żyrzyna otoczony malowniczym ogrodem.

Kolejną atrakcją podczas zwiedzania lubelskiego skansenu był sektor miasteczkowy, będący modelem prowincjonalnego miasteczka z lat 30. XX wieku. Odwiedzający miasteczko mogli zobaczyć ekspozycje m.in. zakładu fryzjerskiego, sklepu żelaznego, kuchni żydowskiej, poczty, trafiki, piwiarni, domu burmistrza oraz warsztatów – kołodzieja, szewca i cholewkarza, a także rzymskokatolicki zespół sakralny. Ponadto Beneficjenci spacerowali wśród pejzaży sektorów Powiśla i Podlasia rozciągających się w dolinie rzeki Czechówki.

Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej oprócz poznania kulturowej różnorodności województwa miała ma celu rozwijanie umiejętności psychospołecznych. Beneficjenci mieli możliwość rozwinąć swoją samodzielność  i umiejętności interpersonalne takie jak nawiązywanie kontaktu z innymi, komunikacja i radzenie sobie w nowych, trudnych sytuacjach. Zmniejszenie alienacji i przełamanie lęku umożliwiło rozwój umiejętności dotyczących pełnienia ról społecznych. Interakcje z osobami, które doświadczają podobnych trudności pozwoliły na lepsze zrozumienie oraz akceptację swojej niepełnosprawności.

Obecność animatora czasu wolnego, który koordynuje zwiedzanie, zapewniła Beneficjentom poczucie bezpieczeństwa oraz wsparcie podczas wyjść.

 

Dodatkowo przypominamy, że rekrutacja do projektu
„Droga do samodzielności II” oraz „Kierunek samodzielność II” nadal trwa.

Osoby zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 735-398-898 lub osobistej wizyty w Biurze Projektu pod adresem: ul. Krasińskiego 2/27 w Lublinie.

30 sierpnia 2022
Call Now Button