fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Rozpoczęcie szkolenia pn. „Pracownik biurowy”

Informujemy, że dnia  27 czerwca 2022 roku 11 uczestników projektu pn. „Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozpoczęło szkolenie zawodowe pn. „Pracownik biurowy”. Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej i zakończy się dnia 15.07.2022 r.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia takie jak:

  1. Prawo pracy i kodeks cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych, stosunek pracy;
  2. Rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy;
  3. Obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionych. Naliczenie i dokumentowanie wynagrodzeń. Czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem – problematyka zasiłków  ZUS, ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego;
  4. Organizacja pracy biurowej;
  5. Sprzęt i urządzenia biurowe;
  6. Korespondencja biurowa;
  7. Image pracownika biurowego;
  8. Savoir-vivre w biurze;
  9. Programy komputerowe w pracy pracownika biurowego.

Szkolenie zakończone zostanie egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje, a uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a udziałem w przyszłych szkoleniach zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 784 153 879  lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/23 w Lublinie.

 

28 czerwca 2022
Call Now Button