zrealizowane

2597412
„Kierunek samodzielność”

Fundacja Heros zakończyła realizację kolejnego przedsięwzięcia – projektu pn. „Kierunek samodzielność”. W trakcie trwania projektu wsparciem zostały objęte 32 osoby…

1 2