fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Pora na pracę!”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Fundacja Heros rozpoczyna realizację III edycji projektu pn. „Pora na pracę!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 87 osób niepełnosprawnych spośród 240 beneficjentów ostatecznych zamieszkałych na terenie woj. Lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego poprzez udział w kompleksowym programie rehabilitacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r.

Adresatami projektu są:  osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

• pozostają bez zatrudnienia,
• zamieszkują teren województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego,
• są w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego z powstaniem diagnozy potrzeb oraz Indywidualnym Planem Działania,
 • doradztwa zawodowego,
 • warsztatów kariery zawodowej,
 • pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa prawnego,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • wsparcia trenera pracy i asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • szkoleń zawodowych,
 • staży zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/24, 20-709 Lublinie
  (boczna ul. T. Zana)

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

 • Wesoła 51/531, 25-363 Kielce
 • 539 309 781
 • e-mail: kielce@fundacjaheros.org

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

 • Galeria Center Park, Piętro I, Kolejowa 1, 35 – 073 Rzeszów
 • 730 567 800
 • e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

 

ZAPRASZAMY!

Harmonogram Projektu pn. Pora na prace!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

16 kwietnia 2021
Call Now Button