fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Kurs na niezależność!”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. do 31.03.2023 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację II etapu projektu pn. „Kurs na niezależność!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 73 osób niepełnosprawnych spośród 280 Beneficjentów Ostatecznych zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego poprzez udział w kompleksowym programie rehabilitacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2021 r do 31.03.2024 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • pozostają bez zatrudnienia, oraz osoby zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, a proces wspomagania nie został zakończony,
 • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego
  i świętokrzyskiego,
 • w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego z Indywidualnym Planem Działania;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • poradnictwa prawnego;
 • pośrednictwa pracy;
 • kryzysowego Punktu Informacji Zawodowej;
 • treningu rozwoju społeczno-zawodowego;
 • zatrudnienia wspomaganego: wsparcia trenera pracy i asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • szkoleń podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe;
 • staży zawodowych – wsparcie opiekuna stażu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro projektu w Lublinie:

 • telefoniczny pod nr tel. 735 466 454
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/25, 20-709 Lublin (boczna ul. T. Zana).

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

 • Wesoła 51/531, 25-363 Kielce
 • 539 309 781
 • e-mail: kielce@fundacjaheros.org

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

 • Galeria Center Park, Piętro I, Kolejowa 1, 35 – 073 Rzeszów
 • 730 567 800
 • e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

 

ZAPRASZAMY

Harmonogram Projektu pn. Kurs na niezależność!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

16 kwietnia 2021
Call Now Button