ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Gotowi do pracy” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, że od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację  III edycji projektu pn. „Gotowi do pracy” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 54 osób niepełnosprawnych spośród 152 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego
  i świętokrzyskiego,
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku aktywności zawodowej),

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących  form wsparcia:

 • punkt informacji zawodowej,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • poradnictwa prawnego,
 • warsztatów kompetencji cyfrowych,
 • pośrednictwa pracy,
 • szkoleń zawodowych i kursów podnoszących kompetencje zawodowe,
 • staży zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/24 w Lublinie (boczna ul. T. Zana).

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

 • Wesoła 51/804, 25-363 Kielce
 • 539 309 781
 • e-mail: kielce@fundacjaheros.org

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

 

ZAPRASZAMY!

Harmonogram Projektu pn. Gotowi do pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

16 kwietnia 2021
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast