fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych II !” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy, że od 1 kwietnia 2024 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych II !” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 260 osób niepełnosprawnych spośród 720 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie rehabilitacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r.

Projekt skierowany jest do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.), które spełniają następujące warunki:
• pozostają bez zatrudnienia,
• zamieszkują teren województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego,
• są w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego).

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

  1. poradnictwo zawodowe z powstaniem diagnozy potrzeb i Indywidualnym Planem Działania,
  2. doradztwo zawodowe i psychologiczne,
  3. warsztaty kariery zawodowej,
  4. pośrednictwo pracy,
  5. poradnictwo prawne,
  6. wsparcie trenera aktywności zawodowej,
  7. wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
  8. szkolenia zawodowe,
  9. staże zawodowe.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

 

ODDZIAŁ W LUBLINIE
Biuro Fundacji:

 

ODDZIAŁ ZAMOJSKI

Biuro:

 

 

ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

Biuro:

 

ODDZIAŁ PODKARPACKI

Biuro:

 

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Biuro:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych II

2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych II

Harmonogram wsparcia projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych II

1 kwietnia 2024
Call Now Button