fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji projektu pn. „Droga do samodzielności”

Fundacja Heros zakończyła realizację projektu pn. „Droga do samodzielności”. W trakcie trwania projektu wsparciem zostały objęte 140 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z województwa lubelskiego.

Głównym celem zrealizowanego projektu było podjęcie działań mających na celu wzrost poziomu samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społecznym Beneficjentów Ostatecznych, poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez specjalistów Naszej Fundacji.

Beneficjenci Ostateczni w ramach projektu skorzystali ze wsparciem m.in. psychologa, psychoterapeuty, lekarza psychiatry, animatora czasu wolnego, rehabilitanta, trenera aktywności.

Dzięki rehabilitacji ruchowej prowadzonej przez specjalistę ds. rehabilitacji Beneficjenci Ostateczni poprawili swoją kondycję psychofizyczną i komfort życia. Rehabilitacja była indywidualnie dobierana do potrzeb każdego z uczestników projektu.

W ramach kulturoterapii organizowane były wyjścia do teatru wraz z animatorem czasu wolnego. Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli w kilkunastu wydarzeniach kulturalnych m.in. spektaklach teatralnych, a także w kilku seansach kinowych. W trakcie zajęć z animatorem czasu wolnego uczestnicy projektu nabyli wiedzę i praktyczne umiejętności odnośnie norm zachowań społecznych w instytucjach kulturalnych takich jak teatr i kino.

Uczestnicy projektu mieli również możliwość wymiany doświadczeń w trakcie treningów psychospołecznych. Dzięki warsztatom grupowym Beneficjenci Ostateczni mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wspierania się w radzeniu sobie z trudnościami a tym samym poszerzenie własnej sieci wsparcia. Podczas tych zajęć Beneficjenci pracowali również nad wzrostem samooceny, asertywności czy poczuciem własnej wartości.

Poprzez udział w projekcie Beneficjenci Ostateczni przełamali bariery i odbudowali umiejętności psychospołeczne w zakresie udziału w życiu codziennym. Nastąpił również wzrost poczucia ich bezpieczeństwa i własnej wartości, redukcja poczucia izolacji i niezrozumienia przez otoczenie. Cele projektu zostały zrealizowane.

Projekt pn. „Droga do samodzielności” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był realizowany w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

31 marca 2021
Call Now Button