fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie kursu podnoszącego kompetencje zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”

W dniach 12.08.2020 r. – 31.08.2020 r. w ramach projektu „Kompas – kierunek niezależność” Fundacja Heros zorganizowała kurs podnoszący kompetencje zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”. Uczestnikami kursu była grupa 10 Beneficjentów Ostatecznych. Z uwagi na sytuację związana z zagrożeniem epidemiologicznym dla bezpieczeństwa uczestników kurs odbył się w formie zdalnej. Wszystkim uczestnikom został zapewniony dostęp do platformy szkoleniowej, która umożliwiła kontakt z trenerem.

Uczestnicy kursu zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

  • Akty administracyjny, postępowanie administracyjne oraz ochrona danych osobowych RODO;
  • Obsługa programu MS Word;
  • Redagowanie pism i listów w programie MS Office;
  • Pisanie raportów w programie MS Office;
  • Obsługa programu Płatnik;
  • Obieg korespondencji w biurze;
  • Kultura i etyka zawodu, tajemnica zawodowa;
  • Komunikacja z klientem: kontakt bezpośredni i telefoniczny;
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność;
  • Współpraca z trudnym klientem.

 

Kurs trwał 64 godziny. Po ukończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu sprawdzającego nabytą wiedzę oraz otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.

30 września 2020
Call Now Button