fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Wsparcie terapeutyczne w ramach projektu „Droga do samodzielności II”

🫂 Stopień niepełnosprawności 02-P nie oznacza, że z depresją, zaburzeniami lękowymi czy nastroju pozostajesz całkiem sam/-a.
💬Skorzystaj z bezpłatnej pomocy i wsparcia terapeutycznego.
Zapraszamy mieszkańców Lublina i woj. lubelskiego do udziału w projekcie pn.:„Droga do samodzielności II” realizowanego w Fundacji Heros.
Zapraszamy do kontaktu:
☎️Tel. 735 398 898
Adres e-mail: fundacja@fundacjaheros.org
Osobiście ul. Z. Krasińskiego 2/27 w Lublinie
Projekt realizowany jest myślą o osobach:
🔹️posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
🔹️zamieszkujących województwo lubelskie;
🔹️będących w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego);
🔹️pozostających bez zatrudnienia;
🔹️nieuczestniczących w WTZ, ŚDS oraz niepracujących w ZAZ.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

25 stycznia 2024
Call Now Button