fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Rekrutacja na szkolenie pn. „Grafika komputerowa”

W ramach realizowanego projektu pn „Kompetentni na rynku pracy!” prowadzona jest rekrutacja na szkolenie, pn. „Grafika komputerowa”. Szkolenie będzie obejmowało ok. 105 godzin, każdy z uczestników otrzyma stypendium szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak:

– przygotować materiały graficzne do druku,

– opracować graficznie materiały promocyjne i wizerunkowe,

– projektowanie materiałów marketingowych (ulotki, katalogi, broszury),

– w praktyce wykorzystać możliwości najpopularniejszych programów graficznych.

Ponad to oferujemy pomoc w znalezieniu stażu lub zatrudnienia aby po zakończonym szkoleniu uczestnicy mogli wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce.

Aby wziąć udział w szkoleniu:
– posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
– zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego,
– wiek aktywności zawodowej tj. 18- 64 lata,
– pozostawanie bez zatrudnienia.

Zajęcia będą odbywać się w formie e – learningowej.

27 kwietnia 2020
Call Now Button