ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

W ramach projektu pn. „Absolwent w drodze do kariery!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowane będzie szkolenie pn „Grafik komputerowy”

Studencie siedzisz w domu?

Zrób szkolenie online albo dostań 400+

W ramach projektu pn. „Absolwent w drodze do kariery!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowane będzie szkolenie pn „Grafik komputerowy”

Szkolenie skierowane jest do:  osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 nr 127 poz. 1172, z poźn. zm.), które spełniają następujące warunki:

  • studenci ostatniego roku nauki w szkole wyższej lub absolwenci szkół wyższych do 5 lat
  • pozostają bez zatrudnienia oraz które na dzień rekrutacji do projektu pozostają w zatrudnieniu (dotyczy osób zatrudnionych z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, w przypadku których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony),
  • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
  • nie korzystają z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

Szkolenie zawodowe będzie obejmowało 112 godzin.

Umiejętności które kandydat nabędzie na szkoleniu a jednocześnie będzie potrzebował ich w pracy to:

– przygotowanie materiałów graficznych do druku

– opracowanie graficzne materiałów promocyjnych i wizerunkowych

– obróbka zdjęć

– projektowanie brandingu i materiałów marketingowych (ulotki, katalogi, broszury) oraz na potrzeby strony www i social mediów Szkolenie oraz staż pozwolą na zdobycie doświadczenia w programach takich jak: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

Zajęcia będą odbywać się w formie e – learningowej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

  • Biuro w Lublinie:
  • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
  • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
  • lub osobistej wizyty przy ul. Z. Krasińskiego 2/22 w Lublinie
    (boczna ul. T. Zana).

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu !

 

 

27 kwietnia 2020
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast