fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Rekrutacja na kurs pn. „Pracownik biurowy”

Trwa rekrutacja na kurs pod nazwą „Pracownik biurowy” dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Zajęcia będą odbywać się w formie e – learningowej, kurs trwa 64 godziny. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma stypendium szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji z zakresu:

  • organizacji pracy biurowej,
  • przepływu informacji w zarządzaniu biurem,
  • korespondencji biurowej,
  • redagowania pism i listów, pisanie raportów,
  • obsługi programu biurowego z pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Ponad to po zakończeniu szkolenia oferujemy wsparcie w poszukiwaniu zatrudniania lub możliwość odbycia stażu, aby uczestnicy mieli okazje wykorzystać zdobyte umiejętności na rynku pracy.

Oferta skierowana jest do osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o stopni niepełnosprawności,
  • zamieszkujących teren województw: lubelskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego,
  • pozostających bez zatrudnienia,
  • w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego).

 

Kurs realizowany będzie w ramach projekty „Kompas – kierunek niezależność!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

27 kwietnia 2020
Call Now Button