fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

UWAGA TRWA REKRUTACJA !!!

 • Posiadasz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?
 • Jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat)?
 • Pozostajesz bez zatrudnienia, jesteś osobą nieaktywną zawodowo, w tym bezrobotną i poszukującą pracy?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK skorzystaj z bezpłatnych projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dzięki, którym łatwiej odnajdziesz się na rynku pracy. Obecnie realizowane projekty:

 • „Absolwent w drodze do kariery!”
 • „Gotowi do pracy”
 • „Kompas- kierunek niezależność”
 • „Klucz do sukcesu!”
 • „Skuteczni w działaniu!”
 • „Pora na pracę!”
 • „Kompetentni na rynku pracy!”
 • „Droga do samodzielności”

W ramach projektów oferujemy:

 • identyfikację potrzeb uczestników projektów,
 • szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje zawodowe,
 • staże aktywizacyjne i stypendium zawodowe,
 • oferty pracy,
 • rehabilitację ruchową (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy), w projekcie „Droga do samodzielności”,
 • psychoterapię i konsultacje psychiatryczne w projekcie „Droga do samodzielności”,
 • profesjonalne wsparcie naszych specjalistów,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • poczęstunek kawowy na zajęciach grupowych.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A?

NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

  Imię

  Nazwisko

  Nr telefonu

  E-mail

  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
  TAKNIE
  Oczekiwania:
  -szkolenia (Jakie?)

  -staż (Jaki?)

  -praca (Jaka?)

  -rehabilitacja (Jaka?)
  kinezyterapiafizykoterapiamasaż leczniczy

  psychoterapiakonsultacje psychiatryczne

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja HEROS z siedzibą w Lublinie, ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin,
  2) kontakt z Administratorem Danych - fundacja@fundacjaheros.org.
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia/kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia,
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.

  27 kwietnia 2020
  Call Now Button