fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Trwają treningi kompetencji psychospołecznych oraz zajęcia z Grupowego poradnictwa zawodowego w ramach projektu pn „Czas na aktywizację”

Projekt „Czas na aktywizację” realizowany jest przez Fundację Heros w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W listopadzie i grudniu 2017 r. rozpoczęły się Treningi kompetencji psychospołecznych oraz zajęcia w ramach Grupowego poradnictwa zawodowego w ramach projektu pn „Czas na aktywizację”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem spotkań jest wzmocnienie kompetencji  komunikacyjnych, psychospołecznych oraz zawodowych uczestników projektu.

Zajęcia nastawione są na rozwój osobisty, wzrost samooceny i samoakceptacji oraz wzrost zaufania do grupy. Tematyka grupowych zajęć obejmuje zajęcia nt.: komunikacji, radzenia sobie ze stresem i chorobą; automotywację, asertywności; analizę rynku pracy pod kątem UP, techniki poszukiwania pracy, przygotowanie do autoprezentacji; poznanie zasad pisania dokumentów aplikacyjnych, przełamywanie stereotypów dotyczących płci i niepełnosprawności zarówno w kontekście rynku pracy, jak i życia prywatnego. Zajęcia mają formę wykładową i ćwiczeniową, a uczestnicy mają zapewnione materiały ćwiczeniowe oraz catering.

Zajęcia są organizowane w grupach dziesięcioosobowych. Każda grupa bierze udział w 5 spotkaniach w ramach Treningów kompetencji psychospołecznych oraz 3 spotkaniach w ramach Grupowego poradnictwa zawodowego. Dwie pierwsze grupy zakończyły już zajęcia. W styczniu zajęcia kończy grupa trzecia.

Uczestnikom zajęć życzymy powodzenia!

11 stycznia 2018
Call Now Button