fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Trwa rekrutacja do projektu pn. „Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!”

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA PRACĘ!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu Uczestnicy mogą bezpłatnie skorzystać z następujących form wsparcia:

 • doradztwo zawodowe;
 • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo prawne;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • wsparcie trenera pracy;
 • szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym: 13,37 brutto za godzinę szkolenia;
 • bezpłatne materiały szkoleniowe;
 • staże zawodowe ze stypendium stażowym: 2006,18 zł brutto/miesięcznie;
 • zwrot kosztów dojazdu.

Do udziału zapraszamy osoby:

 1. posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 2. zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego lub świętokrzyskiego,
 3. będące w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
 4. pozostające bez zatrudnienia,
 5. nie korzystające z tych samych form wsparcia w ramach innych projektów.

Daj sobie szansę na pracę!

Skontaktuj się z naszym oddziałem:

Biuro w Lublinie
ul. Z. Krasińskiego 2/32
tel. 735 466 454
Oddział w Siedlcach
ul. 11 listopada 9 lok. 2 (piętro 1)tel. 795 200 388
Oddział w Kielcach
ul. Wesoła 51/531
tel. 539 309 781
Oddział w Zamościu
ul. Lwowska 30/10a
tel. 539 221 686
Oddział w Rzeszowie
ul. Kolejowa 1 lok. 1.20
(Galeria Center Park, piętro I)
tel. 730 567 800

 

 

22 sierpnia 2023
Call Now Button