fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Szkolenie zawodowe pn. „Sprzedawca”

W dniach 14.07.2020 r. – 30.07.2020 r. w Łęcznej odbyło się szkolenie zawodowe pn. „Sprzedawca”.

Uczestnicy szkolenia pn. „Sprzedawca” zaznajomili się z technikami negocjacji, rodzajami osobowości klientów oraz rodzajami sprzedaży. Nabyli wiedzę z zakresu autoprezentacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej a także poznali zasady prowadzenia sprzedaży przez internet.

Po odbyciu szkolenia zorganizowano dla uczestników egzamin sprawdzający nabytą wiedzę. Wszyscy otrzymali certyfikat potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu.

Szkolenie zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe pn. „Sprzedawca”  zrealizowano w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej – Łęczna, Cyców, Milejów” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie.

10 sierpnia 2020
Call Now Button