fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Szkolenie zawodowe pn. „Opiekun osoby zależnej”

W dniach 14.07.2020 r. – 30.07.2020 r. w Łęcznej odbyło się szkolenie zawodowe pn. „Opiekun osoby zależnej”.

Uczestnicy  szkolenia pn. „Opiekun osoby zależnej” nabyli teoretyczną wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, procesu starzenia się organizmu, żywienia oraz etyki pracy. Podczas zajęć praktycznych ćwiczyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy, rehabilitacji, stosowania pozycji bocznej ustalonej oraz opatrywania ran.

Po odbyciu szkolenia zorganizowano dla uczestników egzamin sprawdzający nabytą wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Wszyscy otrzymali certyfikat potwierdzający pozytywny wynik z egzaminu.

Szkolenie zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe pn. „Opiekun osoby zależnej”  zrealizowano w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej – Łęczna, Cyców, Milejów” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie.

11 sierpnia 2020
Call Now Button