ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Szkolenie zawodowe pn. „Grafik komputerowy” w ramach projektu „Absolwent w drodze do kariery!”

Od 11 maja 2020 roku uczestnicy projektu „Absolwent w drodze do kariery!” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizują szkolenie zawodowe pn. „Grafik komputerowy”.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobre Photoshop – wprowadzenie do programów Adobe,
 • Grafika wektorowa a bitmapa,
 • Adobe Photoshop – wprowadzenie; tworzenie nowego dokumentu; pędzel i ołówek – główne narzędzia; rozdzielczość, interpolacja, skalowanie – zasady stosowania,
 • Formaty plików graficznych,
 • Kolory i tryby kolorów (CMYK, RGB, LAB, GRAY),
 • Selekcje, warstwy, podstawy retuszu,
 • Adobe Illustrator – wprowadzenie, nowy dokument, główne narzędzia,
 • Krzywe Beziera, zagadanienia typograficzne,
 • Formatowanie tekstu i akapitu, stosowanie warstw, praktyka,
 • Adobe InDesign – wprowadzenie, tworzenie nowego dokumentu,
 • Umieszczanie elementów graficznych w programie, tworzenie materiałów (grafik, plakatów, ulotek, fotomontaży).

 

Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po zdanych egzaminach uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie.

15 maja 2020
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast