fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Rozpoczęcie szkolenia pn. „Grafik komputerowy” dla absolwentów studiów wyższych.

Od 11 maja 2020 roku trwa szkolenie zawodowe pn. „Grafik komputerowy” dla 14 osób. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobre Photoshop – wprowadzenie do programów Adobe,
 • Grafika wektorowa a bitmapa,
 • Adobe Photoshop – wprowadzenie; tworzenie nowego dokumentu; pędzel i ołówek – główne narzędzia; rozdzielczość, interpolacja, skalowanie – zasady stosowania,
 • Formaty plików graficznych,
 • Kolory i tryby kolorów (CMYK, RGB, LAB, GRAY),
 • Selekcje, warstwy, podstawy retuszu,
 • Adobe Illustrator – wprowadzenie, nowy dokument, główne narzędzia,
 • Krzywe Beziera, zagadanienia typograficzne,
 • Formatowanie tekstu i akapitu, stosowanie warstw, praktyka,
 • Adobe InDesign – wprowadzenie, tworzenie nowego dokumentu,
 • Umieszczanie elementów graficznych w programie, tworzenie materiałów (grafik, plakatów, ulotek, fotomontaży).

Szkolenie będzie trwać 112 godzin, jest prowadzone w formie e-learningu, zakończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności.

Po zdanych egzaminach uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie zawodowe realizowane jest w ramach projektu „Absolwent w drodze do kariery!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

25 maja 2020
Call Now Button