fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Szkolenie pn. „Grafika komputerowa”

W Lublinie w okresie od 06.11.2017 do 23.11.2017 r. , w ramach projektu pn. „SAMOdzielni” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odbyło się szkolenie zawodowe pn. Grafika Komputerowa dla 5 uczestników projektu.

Celem szkolenia było zdobycie przez uczestników kompetencji zawodowych zgodnych z ich kierunkiem rozwoju i zainteresowaniami.

Kurs obejmował 84 godziny, w ciągu których uczestnicy zapoznali się podstawowymi pojęciami związanymi z grafiką komputerową i fotografią oraz pracowali na programach takich jak:

  • Adobe Photoshop,
  • GIMP,
  • CorelDraw.

Zajęcia miały formę wykładową i ćwiczeniową. Uczestnicy szkolenia mieli zapewniony odpowiedni sprzęt wraz z programami graficznymi, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy. Wszyscy uczestnicy zaliczyli szkolenie na ocenę bardzo dobrą. Cieszymy się z ich sukcesów.

17 stycznia 2018
Call Now Button