fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja projektu pn. „Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 192 osób z niepełnosprawnościami spośród 540 beneficjentów ostatecznych (BO) biorących udział w projekcie poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2022 r do 31.03.2025 r. na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego lub świętokrzyskiego,
 • w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • nie korzystają z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego z powstaniem diagnozy potrzeb oraz Indywidualnym Planem Działania;
 • doradztwa zawodowego;
 • warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • pośrednictwa pracy;
 • poradnictwa prawnego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • wsparcia trenera pracy;
 • szkoleń zawodowych;
 • staży zawodowych.

Harmonogram wsparcia od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę! 01.04.2023

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę! 12.05.2023


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Oddział mazowiecki w Siedlcach:

 


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

1 kwietnia 2022
Call Now Button