fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja projektu pn. Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych w dobie pandemii koronawirusa.

Trwa rekrutacja do projektu realizowanego przez Fundację Heros pn. Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych w dobie pandemii koronawirusa, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Projekt skierowany jest do osób:

 • z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • w wieku aktywności zawodowej,
 • zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego,
 • które ze względu na ograniczoną sprawność psychiczną i/lub fizyczną, odczuwają pogorszenie stanu psychicznego w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju i wynikającymi z niej obostrzeniami.

Usługi specjalistów świadczone są w zdecydowanej większości w formie zdalnej, co sprawia, iż osoby niepełnosprawne mogą korzystać z poradnictwa psychologiczno-terapeutycznego bez konieczności opuszczania domu/mieszkania i narażania się na zarażenie koronawirusem COVID-19.

Wsparcie w ramach projektu jest realizowane przez 3 specjalistów:

 • psychologa,
 • psychoterapeutę,
 • coach

Głównym celem realizacji projektu jest określenie sytuacji problematycznej osoby niepełnosprawnej przez psychologa i psychoterapeutę, dzięki czemu w dalszym etapie wsparcia będziemy mogli udzielić porad w zakresie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Dodatkowo celem projektu jest wypracowanie adekwatnych metod rozwiązania kryzysów i frustracji psychicznych, a także pokonanie dyskomfortu psychicznego. Motywowanie osób niepełnosprawnych przez coacha do wprowadzenia w życie zmian i podtrzymywanie pozytywnych efektów wypracowanych podczas psychoterapii i poradnictwa psychologicznego, wpłynie na wzmocnienie samooceny osób niepełnosprawnych, a także na pokonanie dotychczasowych barier.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:

Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin

lub o kontakt pod numerem telefonicznym:

tel. 735 398 898

e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

Nie zwlekaj, zgłoś się już dziś!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Nr telefonu (wymagane)

  Twój email (wymagane)

  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wymagane)

  TAKNIE

  Oczekiwane wsparcie (wymagane)

  poradnictwo psychologicznepsychoterapiacoach

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja HEROS z siedzibą w Lublinie, ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin,
  2) kontakt z Administratorem Danych – iod@fundacjaheros.org.
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia/kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia,
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu,

  9) wyżej wymienione dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

  22 grudnia 2020
  Call Now Button