fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja projektu pn. Kierunek samodzielność III

Informujemy, że od 1 kwietnia 2023 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Kierunek samodzielność III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społecznym 100 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego poprzez poprawę kondycji psychofizycznej w okresie 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC,
 • są osobami dorosłymi,
 • nie uczestniczą w WTZ,
 • nie korzystają z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą mogli bezpłatnie skorzystać z następujących form wsparcia:

 • rehabilitacji społecznej z Indywidualnym Planem Działania,
 • rehabilitacji prozdrowotnej (kinezyterapia, masaż leczniczy),
 • wsparcia psychologicznego, coachingowego, psychoterapeutycznego oraz psychiatrycznego,
 • treningu kompetencji psychospołecznych,
 • aktywnych form spędzania wolnego czasu (wyjścia do kina, teatru, galerii sztuki),
 • wsparcia trenera aktywności społecznej,
 • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • kursów podnoszących kompetencje komputerowe.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro Projektu w Lublinie:

Z. Krasińskiego 2/30, 20 -709 Lublin

tel. 735 398 898

e – mail: fundacja@fundacjaheros.org

Oddział świętokrzyski:

Wesoła 51/ 531, 25 – 363 Kielce

tel. 539 309 781

e – mail: kielce@fundacjaheros.org

Oddział podkarpacki:

Galeria Central Park, Piętro 1

Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów

tel. 730 567 800

e – mail: rzeszow@fundacjaheros.org

Oddział mazowiecki:

11 Listopada 9 lok. 2, 08-110 Siedlce

tel. 795 200 388

e – mail: siedlce@fundacjaheros.org

Oddział zamojski:

Lwowska 30/10a, 22-400 Zamość

tel. 539 221 686

e – mail: zamosc@fundacjaheros.org

Harmonogram_Kierunek samodzielność III

Regulamin-od 01.04.2023r.

Regulamin-od 29.06.2023 r.

zapytanie o cenę

zapytanie o cenę

zapytanie o cenę

zapytanie o cenę

1 kwietnia 2023
Call Now Button