fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja projektu pn.: „Kierunek samodzielność II”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Kierunek samodzielność II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społecznym 80 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego poprzez poprawę kondycji psychofizycznej w okresie 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • pozostają bez zatrudnienia,
 • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC,
 • pozostają w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
 • nie uczestniczą w WTZ i ŚDS,
 • nie korzystają z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

 

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • rehabilitacji społecznej z Indywidualnym Planem Działania,
 • rehabilitacji ruchowej (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy),
 • wsparcia psychologicznego, coachingowego, psychoterapeutycznego oraz psychiatrycznego,
 • treningu kompetencji psychospołecznych,
 • aktywnych form spędzania wolnego czasu (wyjścia do kina, teatru, galerii sztuki),
 • wsparcia trenera aktywności,
 • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • kursów podnoszących kompetencje komputerowe.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 

Harmonogram projektu pn. Kierunek samodzielność II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 


ZAPRASZAMY!

1 kwietnia 2022
Call Now Button