fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja projektu pn. „Bez barier zawodowych!” Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Bez barier zawodowych!” realizowany jest przez Fundację Heros, w ramach Osi I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 250 osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby (w tym 200 osób niepracujących i 50 osób pracujących) w wieku powyżej 18 roku życia z terenu województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy, w tym wsparcia w formie zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.06.2021 do 31.05.2023 roku. Celem projektu jest, aby niepracujący Uczestnik/czka Projektu został doprowadzony do zatrudnienia, które zostanie następnie utrzymane przez min 3 miesiące, zaś pracujący Uczestnik/czka Projektu poprawił swoją sytuację na rynku pracy, a następnie utrzymał tę poprawę przez minimum 3 miesiące.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021r. – 31.05.2023r.

Grupę docelową projektu stanowią:
• osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia:
• niepracujące (200 osób),
• pracujące (50 osób),
• osoby bierne zawodowo z powodu choroby

Oferujemy następujące formy wsparcia:
• Indywidualny Plan Działania;
• Aktywizacja zawodowa niepracujących osób z niepełnosprawnościami obejmująca:
a) Poradnictwo zawodowe
b) Pośrednictwo pracy
c) Szkolenie zawodowe
d) Staż zawodowy
e) Inne formy indywidualne
f) Inne formy grupowe
• Wsparcie pracujących osób z niepełnosprawnościami obejmujące:
a) Poradnictwo zawodowe
b) Pośrednictwo pracy
c) Szkolenie zawodowe
d) Inne formy indywidualne
e) Inne formy grupowe.

 

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:
• stypendium szkoleniowe,
• stypendium stażowe,
• poczęstunek/catering podczas zajęć grupowych i szkoleń,
• zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem,
• materiały szkoleniowe.

Harmonogramy Lipiec 2021

Harmonogramy Sierpień 2021

Harmonogramy Wrzesień 2021

Harmonogramy Październik 2021

Harmonogramy Listopad 2021

Harmonogramy Grudzień 2021

Harmonogramy Styczeń 2022

Harmonogramy Luty 2022

Harmonogramy Marzec 2022

Harmonogramy Kwiecień 2022

Harmonogram Maj 2022

Harmonogram Czerwiec 2022

Harmonogram Lipiec 2022

Harmonogram Sierpień 2022

Harmonogram Wrzesień 2022

Harmonogram Październik 2022

Harmonogram Listopad 2022

Harmonogram Grudzień 2022

Harmonogram Styczeń 2023

Harmonogram Luty 2023

Harmonogram Marzec 2023

Harmonogram Kwiecień 2023

Harmonogram Maj 2023

Harmonogram Czerwiec 2023

Zapytanie ofertowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:
ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin
tel. 570 122 110
e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

Chęć wzięcia udziału w projekcie zgłaszać można również pod adresem:
Oddział świętokrzyski Fundacji Heros:
ul. Wesoła 51/531,
25-363 Kielce
tel. 539 309 781

Oddział podkarpacki Fundacji Heros:
ul. Słowackiego 20/901,
35 – 060 Rzeszów
tel. 730 567 800

 

1 czerwca 2021
Call Now Button