fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Fundacja Heros realizuje umowy zawarte z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zgodnie z Umowami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na ten cel środki finansowe, które przeznaczono m.in. na zakup środków ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki), termometrów, środków dezynfekcyjnych (płyny i żele do dezynfekcji) i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania (dozowniki bezdotykowe do płynu dezynfekcyjnego).

Udzielone wsparcie przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w związku z zagrożeniem COVID-19.

 

 

18 grudnia 2020
Call Now Button