ul. Z. Krasińskiego 2/22, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

PROJEKT PT. „AKTYWNI NA RYNKU PRACY II”

Fundacja Heros w okresie od 01.07.2016 r. do 30.11.2016 r. realizowała drugą edycję zadania pn. „Aktywni na rynku pracy II”, dofinansowanego przez Województwo Lubelskie. Głównym celem projektu było wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Projekt skierowany był do 20 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, które miały trudności z wejściem na rynek pracy. Celem Zadania była pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia poprzez stosowanie aktywnych instrumentów rynku pracy w formie poradnictwa zawodowego (grupowego i indywidualnego) oraz pośrednictwa pracy. Cele projektu zostały zrealizowane.

30 listopada 2016
Plugin by:aaM
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast