fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

„Pracownik biurowy z obsługą sekretariatu”- kurs podnoszący kompetencje zawodowe

Po raz kolejny w Fundacji Heros zorganizowano kurs podnoszący kompetencje zawodowe, tym razem  pod nazwą „Pracownik biurowy z obsługą sekretariatu”. Kurs współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbył się na terenie Lublina w ramach projektu „Klucz do sukcesu!” w okresie od 29.10.2019 r. – 08.11.2019 r. Uczestniczyła w nim siedmioosobowa grupa, która miała możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy biurowej.

Podczas kursu uczestnicy zrealizowali następujące zagadnienia:

-Organizacja pracy biurowej,

-obsługa urządzeń biurowych,

-korespondencja biurowa,

-organy administracji państwowej i prywatnej – krótka charakterystyka,

-wybrane zagadnienia prawa administracyjnego i prawa pracy.

Podczas kursu uczestnicy mieli zapewniony odpowiedni sprzęt, materiały szkoleniowe, oraz serwis kawowy. Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po zaliczonych egzaminach uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

29 listopada 2019
Call Now Button