fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Pracownik biurowy z obsługą programu MS Excel

W dniach 19.08.2020 – 28.08.2020 w Lublinie odbył się kurs podnoszący kompetencje zawodowe pn. „Pracownik biurowy z obsługą programu MS Excel”. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

1.    Charakterystyka pracownika biurowego.
2.    Zadania i obowiązki pracownika biurowego.
3.    Praca w zawodzie pracownika biurowego.
4.    Obieg i archiwizacja dokumentów w biurze.
5.    Archiwizacja dokumentów w firmie.
6.    Etyka rozmów z klientem.
7.    MS Word i MS POWER POINT.
8.    Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel.
9.    Formuły obliczeniowe i adresowanie.
10.    Zasady tworzenia prostych i złożonych formuł.
11.    Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane.
12.    Formatowanie warunkowe.
13.    Tworzenie wykresów.
14.    Korzystanie z danych zewnętrznych.
15.    Wstawianie dodatkowych obiektów arkusza.
16.    Praca na wielu arkuszach i dzielenie arkusza.
17.    Ochrona danych arkusza.

Kurs trwał 64 godziny, uczestniczyło w nim dziesięciu Beneficjentów Ostatecznych. Zakończył się testem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności.
Kurs podnoszący kompetencje zawodowe był  realizowany w ramach projektu „Skuteczni w działaniu!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7 września 2020
Call Now Button