fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Kulturoterapia: wycieczka do Ćmielowa

Dnia 14 grudnia 2022 roku Beneficjenci projektów pn. „Droga do samodzielności II” oraz „Kierunek samodzielność II” współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach kulturoterapii uczestniczyli w wycieczce do Ćmielowa. Wyjazd został zorganizowany w ramach aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Pierwszą zaplanowaną atrakcją były warsztaty porcelanowe w Żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie. Uczestnicy otrzymali porcelanowe kubki wykonane wcześniej przez pracowników fabryki a ich zadaniem było ozdobienie ich farbami. Kubki następnie były wypalane by ostatecznie stać się wyjątkowa pamiątka z wycieczki dla każdego uczestnika.

 

Następnie Beneficjenci mieli okazję poznać historię fabryki oraz zapoznać się z procesem ręcznej produkcji wyrobów porcelanowych. Ponadto w towarzystwie przewodnika uczestnicy podziwiali liczne eksponaty naczyń z porcelany oraz obrazy i ikony malowane na porcelanie.

 

Ostatnim punktem wycieczki było Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”. Trasa turystyczna w Krzemionkach liczy ok. 1,5 km długości i prezentuje oryginalne wyrobiska neolitycznych kopalń, hałdy górnicze oraz zagłębienia poszybowe. Najciekawszą częścią trasy jest natomiast  jej fragment poprowadzony pod ziemią, gdzie zwiedzający mogą zobaczyć ślady pracy ludzi przed 5000 lat. Podziemna trasa turystyczna w Krzemionkach jest jedynym tego typu obiektem na Świecie, otwartym dla szerszej publiczności.

Wycieczka oprócz licznych atrakcji miała na celu rozwój kompetencji psychospołecznych. Dzięki przełamaniu izolacji i zmierzeniu się ze swoimi obawami i lękami Beneficjenci rozwinęli swoje kompetencje w zakresie pełnienia ról społecznych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz zwiększyli swoją samodzielność. Interakcje z osobami, które doświadczają podobnych trudności zwiększyły natomiast poczucie zrozumienia oraz akceptacji. Obecność animatora czasu wolnego zapewniła także poczucie bezpieczeństwa i wsparcie podczas wycieczki.

21 grudnia 2022
Call Now Button