fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Kompas – kierunek niezależność

W Lublinie w okresie od 10.07.2019 do 25.07.2019 r. , w ramach projektu pn. „Kompas – kierunek niezależność” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odbyło się szkolenie zawodowe pn. Pracownik biurowy z elementami kadr i płac. dla 5 uczestników projektu.

Celem szkolenia było zdobycie przez uczestników kompetencji zawodowych zgodnych z ich kierunkiem rozwoju i zainteresowaniami.

Szkolenie obejmowało 60 godziny, w ciągu których uczestnicy zrealizowali następujące tematy:

  • Zagadnienia kadrowo i płacowe
  • Praktyczna obsługa programu Płatnik
  • Pakiet biurowy (Word, Excel, PowerPoint)

Zajęcia miały formę wykładową i ćwiczeniową. Uczestnicy szkolenia mieli zapewniony odpowiedni sprzęt wraz z programem „Płatnik”, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy. Wszyscy uczestnicy zaliczyli szkolenie na ocenę bardzo dobrą. Cieszymy się z ich sukcesów.

8 sierpnia 2019
Call Now Button