fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

„Kierunek samodzielność”

Fundacja Heros zakończyła realizację kolejnego przedsięwzięcia – projektu pn. „Kierunek samodzielność”.
W trakcie trwania projektu wsparciem zostały objęte 32 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Głównym celem zrealizowanego projektu było podjęcie działań mających na celu wzrost poziomu samodzielności i aktywności społecznej Beneficjentów Ostatecznych, poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez specjalistów współpracujących z Fundacją.

Osoby objęte wsparciem korzystały z pomocy m.in. psychologa, trenera aktywności, asystenta osoby niepełnosprawnej. Beneficjenci skorzystali z usług specjalisty ds. rehabilitacji w celu poprawy kondycji psychofizycznej. Uczestnicy projektu mieli również możliwość wymiany doświadczeń w trakcie treningów psychospołecznych.

W ramach projektu organizowane były wyjścia do teatru, kina i innych w ramach zajęć z animatorem czasu wolnego – kulturoterapii. Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli w kilkunastu wydarzeniach kulturalnych m.in. spektaklach teatralnych, koncertach a także w kilku seansach kinowych.

W okresie od 19.08.2019 r. do 29.08.2019 r. 8 Beneficjentów Ostatecznych uczestniczyło w kursie podnoszącym kompetencje komputerowe. Program kursu zakładał poznanie funkcji programów takich jak: Excel oraz Word, a także naukę poruszania się po Internecie i wykorzystywania go w życiu codziennym. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Udział w projekcie zwiększył nie tylko kompetencje komputerowe Dzięki warsztatom grupowym Beneficjenci Ostateczni mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wspierania się w radzeniu sobie z trudnościami a tym samym poszerzenie własnej sieci wsparcia. W trakcie zajęć z animatorem czasu wolnego uczestnicy projektu nabyli wiedzę i praktyczne umiejętności odnośnie norm zachowań społecznych w instytucjach kulturalnych takich jak teatr i rozrywkowych – kino, kręgielnie. Podczas zajęć indywidualnych Beneficjenci pracowali nad wzrostem samooceny, asertywnością, poprawą kondycji fizycznej.

Projekt „Kierunek samodzielność” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był realizowany w okresie od 1.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

31 marca 2020
Call Now Button