fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w bezpłatnych projektach!

Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych!

Obecnie realizujemy następujące projekty:

 

 • „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!”
 • „Gotowi do pracy”
 • „Pora na pracę!”
 • „Kurs na niezależność!”
 • „Kompetentni na rynku pracy!”
 • „Kompas-kierunek niezależność”
 • „Absolwent w drodze do kariery!”

 

Aby wziąć udział w projektach należy:

 • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • być w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat),
 • pozostawać bez zatrudnienia, być osobą nieaktywną zawodowo, w tym bezrobotną i poszukującą pracy,
 • zamieszkiwać teren województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego.

 

W ramach projektów Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z form wsparcia m.in:

 • Poradnictwa zawodowego z powstaniem diagnozy potrzeb oraz Indywidualnym Planem Działania;
 • Doradztwa zawodowego;
 • Warsztatów Kariery Zawodowej;
 • Pośrednictwa pracy;
 • Poradnictwa prawnego;
 • Wsparcia trenera aktywności zawodowej;
 • Szkoleń zawodowych;
 • Staży zawodowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail: fundacja@fundacjaheros.org
 • lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/22 w Lublinie
  (boczna ul. T. Zana)

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

 • Wesoła 51/531, 25-363 Kielce
 • 539 309 781
 • e-mail: kielce@fundacjaheros.org

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

 • Słowackiego 20/901, 35 – 060 Rzeszów
 • 730 567 800
 • e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

 

 

20 sierpnia 2021
Call Now Button