fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Herosi na rynku pracy

Podkarpacki oddział Fundacji Heros 21 maja 2021 r. przeprowadził szkolenie online w ramach wydarzenia organizowanego przez Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego – „Gra o karierę”, połączonego z Targami Pracy. Odbiorcami byli głównie studenci i absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, w większości posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Podczas wydarzenia poruszone zostały tematy dotyczące sytuacji osób z  niepełnosprawnościami na otwartym, jak również chronionym rynku pracy. Przedstawiono profity, jakie otrzymuje pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością, a także warunki, jakie musi spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia ON. Omówiono również przywileje, jakie posiada osoba z  niepełnosprawnością w miejscu pracy, dotyczące m.in. wymiaru urlopu, czy czasu pracy. Poruszono także temat przedsiębiorstw przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, tj. Zakłady Pracy Chronionej, Zakłady Aktywności Zawodowej.

Podczas szkolenia przedstawiono również zakres działalności Fundacji, formy wsparcia oraz omówiono obecnie realizowane projekty.

Podsumowaniem  wydarzenia była sesja Q&A, w której uczestnicy aktywnie zadawali pytania dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz działalności Fundacji Heros.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w szkoleniu.

1 czerwca 2021
Call Now Button