fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. „SAMOdzielni”.

W dniu 28 lutego 2017 roku, w ramach projektu pn. „SAMOdzielni” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kolejni uczestnicy zakończyli następujące szkolenia zawodowe:

– Grafika komputerowa w Lublinie,

– Pracownik administracyjno-biurowy w Rzeszowie,

– Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w Kielcach.

Celem szkoleń było zdobycie przez uczestników kompetencji zawodowych zgodnych z ich kierunkiem rozwoju i zainteresowaniami.

Szkolenia zakończyły się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po zdanych egzaminach uczestnicy szkoleń otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich ukończenie.

logo PEFRON

27 lutego 2017
Call Now Button