fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Klucz do sukcesu II” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Klucz do sukcesu II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 173 osób z niepełnosprawnościami spośród 480 Beneficjentów Ostatecznych (BO) biorących udział w kompleksowym programie rehabilitacji zawodowej w okresie od 01.01.2023 r do 31.03.2026 r. na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC,
 • pozostające bez pracy,
 • osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego.

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa z IPD,
 • indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 • warsztatów aktywizacji zawodowej,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • poradnictwa prawnego,
 • szkoleń zawodowych,
 • staży zawodowych,
 • pośrednictwa pracy,
 • wsparcia specjalisty ds. rynku pracy,
 • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/32, 20-709 w Lublinie
  (boczna ul. T. Zana)

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

 • Wesoła 51/531, 25-363 Kielce
 • 539 309 781
 • e-mail: kielce@fundacjaheros.org

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Odział mazowiecki w Siedlcach:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Klucz do sukcesu II- 01.04.2024

Harmonogram wsparcia od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. Klucz do sukcesu II

Więcej

1 stycznia 2023
Call Now Button