fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Gotowi do pracy II” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy, że od 1 kwietnia 2023 r.  do  31 marca 2024 r. Fundacja heros rozpoczyna realizację II etapu projektu pn. „Gotowi do pracy II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 69 osób niepełnosprawnych spośród 270 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z późn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego,
 • będące w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego).

 

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego z powstaniem diagnozy potrzeb oraz Indywidualnym Planem Działania,
 • indywidualnego doradztwa zawodowego,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • poradnictwa prawnego,
 • warsztatów kariery zawodowej,
 • pośrednictwa pracy,
 • wsparcia trenera aktywności zawodowej,
 • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • szkoleń zawodowych,
 • staży zawodowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 

Biuro w Lublinie:

telefoniczny pod nr tel. 537 122 177

na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org

lub osobistej wizyty przy ul. Z. Krasińskiego 2/24, 20-709 Lublin

(boczna ul. T. Zana).

 

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Wesoła 51/531, 25-363 Kielce

tel.: 539 309 781

e-mail: kielce@fundacjaheros.org

 

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Galeria Center Park, Piętro I,

Kolejowa 1, 35 – 073 Rzeszów

tel.: 730 567 800

e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

 

Oddział mazowiecki w Siedlcach:

11 listopada 9, lok. nr 2, piętro I, 08-110 Siedlce

tel.: 795 200 388

e-mail: siedlce@fundacjaheros.org

Harmonogram wsparcia

1 kwietnia 2023
Call Now Button