fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji II edycji projektu pn. „Droga do samodzielności II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Fundacja Heros realizowała II edycję projektu pn. „Droga do samodzielności II”, współfinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym projektu było zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społecznym, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego 70 osób
z niepełnosprawnościami poprzez poprawę kondycji psychofizycznej.

W ramach projektu Beneficjenci korzystali z następujących form wsparcia:

  • psychoterapia,
  • konsultacje z lekarzem psychiatrą,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • rehabilitacja ruchowa,
  • spotkania Grupy Środowiskowego Wsparcia,
  • wsparcie trenera aktywności,

W ramach Grupy Środowiskowego Wsparcia organizowane były treningi umiejętności psychospołecznych i zawodowych m.in. autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Ponadto w ramach kulturoterapii organizowano różnego rodzaju wyjścia m.in. do kina, teatru, na wycieczki, itp.

Poprzez udział w projekcie Beneficjenci przełamali indywidualne bariery i odbudowali umiejętności psychospołeczne, niezbędne  w życiu codziennym. Dodatkowo poprzez udział w projekcie Beneficjenci  zwiększyli poczucie własnej wartości, zredukowali poczucie izolacji i niezrozumienia przez otoczenie, a także poprawili swoją sprawność fizyczną.


Biuro w Lublinie:

Oddział w Zamościu:

  • Lwowska 30/10a,22 – 400 Zamość
  • 539 221 686
  • zamosc@fundacjaheros.org

31 marca 2023
Call Now Button