fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Trwa rekrutacja na szkolenie „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”.

Fundacja Heros w ramach projektu „Absolwent w drodze do kariery!”  prowadzi rekrutację na szkolenie „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które studiują na ostatnim roku studiów (w tym PODYPLOMOWYCH!) lub ukończyli je w ciągu ostatnich 5 lat
posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Program szkolenia:

  1. Prawo pracy i kodeks cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych, stosunek pracy;
  2. Rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy;
  3. Obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionych. Naliczenie i dokumentowanie wynagrodzeń. Czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem – problematyka zasiłków  ZUS, ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego;
  4. Organizacja pracy biurowej;
  5. Sprzęt i urządzenia biurowe;
  6. Korespondencja biurowa;
  7. Image pracownika biurowego;
  8. Savoir-vivre w biurze;
  9. Programy komputerowe w pracy pracownika biurowego.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a udziałem zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 735 398 798  lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/23 w Lublinie.

Zapraszamy!

27 stycznia 2022
Call Now Button