fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Trwa rekrutacja na szkolenie pn. Recepcjonista – asystent biurowy i administracyjny!

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do udziału w szkoleniu pn. RECEPCJONISTA – ASYSTENT BIUROWY I ADMINISTRACYJNY realizowanym w ramach projektu pn. „Gotowi do pracy II”.
Szkolenie rozpoczyna się już 6 lipca!

Uczestnikom zapewniamy:

stypendium szkoleniowe w wysokości 13,37 zł brutto za każdą godzinę szkolenia,

materiały szkoleniowe,

zwrot kosztów dojazdu na oferowane formy wsparcia.

po szkoleniu możliwe jest odbycie stażu ze stypendium stażowym w kwocie 2006,18 zł brutto miesięcznie.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:

posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

pozostające bez pracy,

zamieszkujące województwa: lubelskie, podkarpackie, mazowieckie i świętokrzyskie,

będące w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

– poradnictwa i indywidualnego doradztwa zawodowego,

– poradnictwa psychologicznego,

– poradnictwa prawnego,

– warsztatów kariery zawodowej,

– pośrednictwa pracy,

– wsparcia trenera aktywności zawodowej,

– wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej,

– szkoleń zawodowych,

staży zawodowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

tel. 537 122 177

e-mail: praca@fundacjaheros.org

lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20-709 w Lublinie (boczna ul. T. Zana)

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Wesoła 51/531, 25-363 Kielce

tel. 539 309 781

e-mail: kielce@fundacjaheros.org

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Galeria Center Park, Piętro I, Kolejowa 1, 35 – 073 Rzeszów

tel. 730 567 800

e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

Odział mazowiecki w Siedlcach:

ul.11 listopada 9, lok. nr 2, piętro I, 08-110 Siedlce

tel. 795 200 388

e-mail: siedlce@fundacjaheros.org

Odział lubelski w Zamościu

Lwowska 30/10a, 22-400 Zamość

tel. 539 221 686

e-mail: zamosc@fundacjaheros.org

 

 

 

4 lipca 2023
Call Now Button