fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Szkolenie zawodowe pn. „Pracownik biurowy” w ramach projektu pn. „Droga do niezależności!”

W dniach od 15 do 23 marca 2021 roku, uczestnicy projektu pn. „Droga do niezależności!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, brali udział w szkoleniu zdalnym z wykorzystaniem platformy e-learningowej pn. „Pracownik biurowy”.

W ramach tego szkolenia uczestnicy poznali zagadnienia z zakresu:

 • Praca biurowa i jej cechy – pojęcie pracy biurowej, jej wpływ na sprawne funkcjonowanie organizacji
 • Rola informacji w pracy biurowej – pojęcie informacji, ochrona informacji
 • Organizacja przestrzeni biurowej – pojęcie, lokalizacja biura,
 • Rodzaje i charakterystyka spotkań służbowych – harmonogram, przygotowanie, przebieg i realizacja spotkania służbowego
 • Zadania sekretariatu – pojęcie sekretariatu, współpraca z przełożonym
 • Formy i rodzaje korespondencji
 • Bezpieczeństwo korespondencji – zasady postępowania z korespondencją, przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Obieg pism w organizacji
 • Zasad sporządzania pism
 • Korespondencji handlowej i korespondencji administracyjnej
 • Korespondencji podatkowej

 

Szkolenie zakończyło się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po zdanych egzaminach uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie.

24 marca 2021
Call Now Button