fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Szkolenie pn. „Pracownik biurowy z obsługą pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint)”

W okresie od 27.07.2020 r. do  18.08.2020 r. Fundacja Heros zorganizowała szkolenie zawodowe   pn. „Pracownik biurowy z obsługą pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint)”
w ramach projektu „Pora na pracę!”. Uczestnikami szkolenia była grupa 5 osób chcących podnieść swoje kwalifikacje z zakresu organizacji pracy biurowej, redagowania korespondencji urzędowej, obsługi urządzeń biurowych oraz pracy w programach Excel, Word i PowerPoint.  Dodatkowo, poruszone zostały zagadnienia dotyczące etyki pracy pracownika biurowego oraz  zasad savoir-vivre w biurze.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystąpili do egzaminu sprawdzającego nabytą wiedzę oraz otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

21 sierpnia 2020
Call Now Button