fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Skuteczni w działaniu

W Lublinie w okresie od 08.07.2019 do 26.07.2019 r., pięcioosobowa grupa uczestników projektu pn. „Skuteczni w działaniu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odbyła szkolenie zawodowe pn. Specjalista ds. kadr i płac.

Celem szkolenia było zdobycie przez uczestników kompetencji zawodowych zgodnych z ich kierunkiem rozwoju i zainteresowaniami.

W trakcie szkolenia uczestnicy zrealizowali następujące tematy:

  • Zagadnienia kadrowo i płacowe,
  • Praktyczna obsługa programu Płatnik,
  • Praktyczna obsługa programu Systim,
  • Pakiet biurowy (Word, Excel, PowerPoint)

Uczestnicy szkolenia mieli zapewniony odpowiedni sprzęt wraz z programami kadrowo- płacowymi, materiałami szkoleniowymi oraz serwisem kawowym. Szkolenia zakończyły się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po zdanych egzaminach uczestnicy szkoleń otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich ukończenie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 

8 sierpnia 2019
Call Now Button