ul. Z. Krasińskiego 2/22, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Skuteczni w działaniu

W Lublinie w okresie od 08.07.2019 do 26.07.2019 r., pięcioosobowa grupa uczestników projektu pn. „Skuteczni w działaniu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odbyła szkolenie zawodowe pn. Specjalista ds. kadr i płac.

Szkolenie  zostało zrealizowane przez: Lubelska Akademia Usług Szkoleniowych Aneta Kozłowska. Zajęcia odbywały się przy ul. B. Prusa 8c lok.17 w Lublinie.

Celem szkolenia było zdobycie przez uczestników kompetencji zawodowych zgodnych z ich kierunkiem rozwoju i zainteresowaniami.

Szkolenie obejmowało 60 godziny, w ciągu których uczestnicy zrealizowali następujące tematy:

  • Zagadnienia kadrowo i płacowe,
  • Praktyczna obsługa programu Płatnik,
  • Praktyczna obsługa programu Systim,
  • Pakiet biurowy (Word, Excel, PowerPoint)

Uczestnicy szkolenia mieli zapewniony odpowiedni sprzęt wraz z programami kadrowo- płacowymi, materiałami szkoleniowymi oraz serwisem kawowym. Szkolenia zakończyły się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po zdanych egzaminach uczestnicy szkoleń otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich ukończenie. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

8 sierpnia 2019
Plugin by:aaM
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast