fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

PROJEKT PT. „SENIORZY W SIECI”

W okresie listopad-grudzień 2014 roku Fundacja Heros zrealizowała projekt pt. „Seniorzy w sieci”. Projekt skierowany był do 10 osób po 60 roku życia z terenu województwa lubelskiego. Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej oraz podnoszenie umiejętności informatycznych seniorów. Uczestnicy w ramach projektu ukończyli szkolenie z obsługi komputera oraz podstaw Photoshopa w wymiarze 50h. Seniorzy uczestniczyli także w warsztatach psychologicznych, których główna tematyką była gimnastyka mózgu oraz asertywna komunikacja. W ramach aktywizacji społecznej wzięli również udział w Gali Ruchu Artystycznego Seniorów i Gali Wolontariatu 2014-Omnes Gentes.

7 listopada 2014
Call Now Button