fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

PROJEKT PT. „GOTOWI DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY”

W okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018r. Fundacja Heros realizowała projekt pn. „Gotowi do wejścia na rynek pracy”. Projekt skierowany był do 60 osób zamieszkujących województwa: lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Głównym założeniem projektu była realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W ramach działań aktywizacyjnych, Beneficjenci Ostateczni mieli możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz pośrednika pracy. W ramach projektu zorganizowano staże zawodowe dla 13 osób, które w wielu przypadkach zakończył się nawiązaniem dalszej współpracy z pracodawcą. Ponadto dzięki wsparciu pośrednika pracy 24 osoby podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Cele projektu zostały zrealizowane.

31 marca 2018
Call Now Button